Pont gòtic

Municipi:Besalú
Comarca:Garrotxa
Coordenades: 42.199364, 2.701224

Aquest pont sobre el riu Fluvià és de forma angular amb vuit arcs alguns d'ells fonamentats a la roca viva. El sector més antic del pont (que data del segle XI o XII) sembla que és el més proper a la vila. Damunt del cinquè pilar, s'alça la torre fortificada, de planta hexagonal amb dos arcs de mig punt sobreposats, per la banda de llevant, i amb un arc apuntat i espitlleres al cim, per la banda de ponent. El que veiem actualment és resultat de diverses reconstruccions, reformes, i restauracions, fetes al llarg dels segles. La primera notícia que se'n té és del 1075. Diversos aiguats (1315, 1321, 1433, 1421, 1669, 1771 i 1790) afectaren el pont de manera que calgué reparar-lo sovint. L'any 1880 s'enderrocà la torre del centre i el portal d'accés des del poble per facilitar el pas de maquinària necessària per a la indústria local. L'any 1939 se'n volaren dos arcs. En qualsevol punt del pont podem llegir textos de Josep Berga i Boix, Josep Pla, Marià Manent i de Martí Gironell.