Plaça de l'Alliberament

Coordenades: 42.415410, 1.966674

Palau és seu d'una mostra del llibre català a l'estiu.  En el centre històric de Palau podem llegir una nota del diari del mallorquí Antoni Maria Alcover de l'excursió filològica realitzada l'estiu de 1906. Té especial interès perquè documenta l'estat de la llengua a la Catalunya Nord en aquell moment i per la referència que s'hi fa a Monsenyor Carsalade, bisbe de Perpinyà que tant va fer per restaurar Sant Martí del Canigó i que mantingué sempre una posició favorable a la cultura catalana.