Església de Santa Cecília

Municipi:Bolvir
Comarca:Cerdanya
Coordenades: 42.419547, 1.878773

El primer poblament de Bolvir el trobem a l'edat del Bronze, aproximadament fa 3.500 a C. Entre el s. III a C. i el s. I aC. hi ha l'assentament ibèric a Bolvir, del qual el Castellot n'és una bona mostra. El primer esment del nom de Bolvir en documents, el trobem l'any 938 com a "Vulverri". Bolvir fou possessió del monestir de Cuixà i tingué com abat Ramon de Bolvir, entre el 1309 i el 1316.   Situats a tocar o a dalt de la torre podem servir-nos de la descripció que del poble i els seus entorns va fer Cèsar August Torras.