Carrer Major

Coordenades: 42.040661, 3.126015

Aquest carrer va des de la plaça de la vila fins al passeig de Vicenç Bou. Juntament amb el carrer de l'Església, del qual és la prolongació a partir de la Plaça de la Vila, constitueix l'eix principal del nucli medieval de Torroella. Va iniciar el seu desenvolupament com a conseqüència de l'expansió urbanística de Torroella durant els segles XIII-XIV, realitzada en passar a ser vila reial. És curt, rectilini i estret, amb cases en general de planta baixa i un o dos pisos, amb coberta a dues vessants. En el Carrer Major hi ha edificis remarcables, d'entre els quals es poden esmentar la casa Foixà, la casa Hospital i la casa Pastors, avui Museu del Montgrí i del Baix Ter.  Un text de Joan Llacuna ens pot servir de lectura en qualsevol dels trams del carrer.