Pont del Ter

Coordenades: 42.035044, 3.125385

El pont primitiu datava de 1896 que fou enderrocat durant la Guerra Civil. L'actual va ser reconstruït entre els mesos de juliol i desembre de l'any 1940 per presoners de guerra (unes 300 persones del bàndol republicà). Té una longitud total de 140 metres aproximadament, suportat sobre nou pilars el·líptics de 2 m x 0,5 m i 10,5 m d'altura. La distància entre els pilars és de 17,5 m i l'orientació, N-S. El paviment és asfàltic, té vorera a cada banda i les baranes són metàl·liques amb pilarets de formigó. Quan Josep Pla i Joan Llacuna van escriure els textos que proposem de llegir-hi ja era, doncs, l'actual.