Casa familiar de Gaziel

Coordenades: 41.782977, 3.032030

Dos fragments de Sant Feliu de la Costa Brava, de Gaziel, que podem llegir davant la que fou casa familiar de l'escriptor en aleshores anomenat carrer de Processó número 23 i que avui porta el nom de Joan Maragall amb el número 34, ens descriuen amb minuciositat les formes de vida d'una família burgesa de la vila.