Mas Pla

Municipi:Palafrugell
Coordenades: 41.927294, 3.144953

És un gran casal aïllat, situat al terme de Llofriu, prop de la carretera de Palamós a la Bisbal. És un edifici d'estructura simple, de planta rectangular, amb dos cossos que presenten cobertes de teula a dues vessants, amb el carener perpendicular a la línia de façana. La façana principal, orientada a migdia, és d'estructura simètrica; té, centrada a la planta baixa, la porta d'accés d'arc escarser, i dues obertures rectangulars a banda i banda. Al primer pis hi ha tres finestres d'arc de mig punt centrades i obertures rectangulars als costats, i al segon pis hi ha un balcó amb ampit i llindes i galeries a banda i banda que presenten arcs de mig punt. A les façanes laterals hi ha finestres amb llindes de distribució irregular; en una d'aquestes obertures figura la data del 1855. Fou en aquesta data que es construí el mas adossat a la façana de l'antic que ara queda a la part de darrera.

D'ençà que Josep Pla decidí retirar-s'hi a finals de la década dels quaranta del segle passat, es convertí en un lloc de peregrinatge continu d'escriptors, intel·lectuals, artistas, polítics... Si tenim accès al mas podrem llegir textos del mateix Pla que s'hi refereixen, extrets d'El quadern gris, en diferents moments de la seva vida i d'altres de rememoració de les visites que li feren alguns dels nostres intel·lectuals com ara: Marià Manent, Maurici Serrahima, Modest Prats, Baltasar Porcel, Montserrat Roig i Josep Maria Fonalleras.