Centre Fraternal

Municipi:Palafrugell
Coordenades: 41.916534, 3.164824

El Centre Fraternal es va constituir el novembre de 1887 i se situà al carrer de Sant Martí. El 1894 es traslladà al número 1 del carrer de Santa Margarida, al lloc de l'actual Tetare Municipal, llavors ocupat pel cafè El Siglo. El novembre de 1897 es decidí comprar el local de l'actual emplaçament a la plaça Nova que en aquells moments estava ocupat pel cafè d'Orient i el Casino l'Aliança. El Centre Fraternal era considerat el casino de la gent treballadora, en contraposició al seu veí, el Cercle Mercantil, de la mateixa època i estil. El juny de 1898, s'inaugurà el nou local projectat per Martí Sureda i Deulovol. Josep Pla, que el freqüentà en la seva joventut, en féu una recreació a El carrer Estret, que podem llegar en el seu interior.