Carrer de Cavallers

Municipi:Palafrugell
Coordenades: 41.917189, 3.163513

La muralla tenia planta irregular. El seu traçat seguia els actuals carrers de Cavallers, els Valls, plaça Nova i Pi i Margall. L'arc de la plaça Nova correspon al portal, situat al sud-est del recinte murat, entre les torres del Consell i d'en Moragues. S'obria a l'antiga era comuna, actualment la plaça Nova. La muralla tenia set torres circulars i va ser enderrocada al llarg del segle XIX. Entre el 1816 i el 1818 s'enderrocaren sis de les set torres, i la de Can Moragues, situada a la plaça Nova, fou demolida l'any 1908.