Castell de Cap Roig

Municipi:Palafrugell
Coordenades: 41.877066, 3.177362

Edificat el 1931 pel coronel rus Nicolau Woevowsky i la seva esposa anglesa Dorothy Webster, experta en antiguitats, segons un projecte del mateix coronel. Popularent és conegut com cal Rus. L'edifici és d'estil medievalista amb torre i merlets. A la gran extensió de terreny que envolta l'edifici, adquirit el 1927, aprofitant la permissivitat de la Dictadura de Primo de Rivera, s'hi van afegir la privitatització de camins públics i zones costaneres. El 1980, a la mort de Dorothy Webster la finca passà a ser propietat de Caixa de Girona i, després a la Caixa de Pensions, al ser absordida aquella per aquesta. Els jardins són oberts al públic i a l'estiu s'hi celebren festivals de música. Hi podem llegir un text de Josep Pla que detalla com va anar tot  i destaca la meravellosa vista que d'aquí estant es tenia del paisatge de Calella.