Les Voltes

Coordenades: 41.961048, 3.038731

El conjunt edificat conegut com les Voltes ocupa un llarg segment del costat nord de la carretera de Palafrugell i Palamós, entre el riu Daró i el carrer Coll i Vehí. El projecte d'aquest grup de cases plurifamiliar entre mitgeres, a l'eixample vuitcentista de la Bisbal, s'estructurà com un carrer o passeig porticat seguint l'estètica neoclàssica o pre-isabelina del moment. L'edificació consta de dues plantes i golfes. Sobre l'espai porticat d'altes arcades de mig punt, damunt pilars, hi corren les dues fileres superposades de balconades amb obertures rectangulars de marc ressaltat.  Situats a l'aixopluc de les Voltes podem servir-nos d'un text de Josep Pla com a lectura pertinent.