El Passeig Marimon

Coordenades: 41.961607, 3.038154

L'any 1879, la família Marimon va cedir els terrenys a la vila per a fer un passeig públic sempre que portés el nom de Marimon Asprer. El 1880 s'allargà el traçat amb noves cessions de terrenys. El mes de maig d'aquell mateix any s'hi plantaren els primers cinquanta plataners. Un breu text de Josep Pla que en lloa les característiques ens servirà de lectura en qualsevol punt del passeig.