Plaça de l'Església

Municipi:Begur
Coordenades: 41.954205, 3.207133

Les primeres documentacions de l'església de Sant Pere de Begur daten de finals del segle XIII, l'edifici actual és dels segles XVI i XVII. Al frontis, la portalada posseeix un frontó amb esferes de pedra ornamentals i una petita fornícula. La torre del campanar, inacabada, es dreça sobre l'angle nord-oest i es remata amb una espadanya. Un text d'Adrià Pujol (Begur, 1974) que hi podem llegir fa una enumeració dels motius o els malnoms més populars entre els begurencs d'altres èpoques.