Pont medieval

Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.322304, 2.789729

Aquest és un pont de tres arcades, construït a cavall del segles XIV i XV, creua la Muga prop de la capella de Sant Andreu. Les pilastres, de planta romboïdal, es drecen sobre afloraments naturals de pedra calcària. L'arc central, de molta més llum que els dos laterals, és rebaixat; els altres són de mig punt. El nucli històric actual fou fortificat vers els segles XIV-XV, conservant avui en dia el traçat de la muralla format per quatre torres i tres portals, creant un recinte de forma gairebé triangular. Al llarg del segle XVIII la població es desenvolupà gràcies a l'activitat menestral de paraires i cardadors. Sota el regnat de Carles III, s'explotaren les mines de ferro i plom, fundant diverses fargues, com la Farga Reial de Sant Sebastià, dedicada a l'elaboració de munició. Un fragment del llibre que Carles Fages de Climent dedicà als set rius que drenen aquesta part de la comarca ens será de bon llegir situats en qualsevol punt del traçat del pont.