Les muralles

Municipi:Roses
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.265544, 3.170590

El nom popular de ciutadella amb què es denominen aquestes muralles és tècnicament incorrecte, perquè no es tracta d'una fortalesa annexa a una ciutat emmurallada, sinó de les autèntiques muralles de la vila vella de Roses, les restes de la qual es conserven al seu interior. Va ser a finals del segle XVIII i principis del XIX que l'antiga fortificació passà a exercir, de fet, el paper de ciutadella en relació amb la nova població, que s'havia traslladat extramurs però que mai no disposà d'una muralla de defensa. És molt més escaient, doncs, la també popular denominació de les Muralles. Un text de Josep Pla que podem llegir en qualsevol punt del recorregut sintetitza l'evolució històrica del conjunt monumental.