Punta de l'espigó

Municipi:Roses
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.260206, 3.174102

Els espigons es construeixen generalment a la desembocadura de rius o rierols  per tal que els sediments que el corrent d'aigua arrossega s'hi dipositin, consolidin i ajudin a mantenir i conservar les platges. Aquest és l'origen dels dos espigons, construïts a la costa de Roses entre 1990 i 1994. El de ponent, marge dret de la riera de Ginjolers, que ajuda a regenerar la platja Nova i el de llevant, marge esquerra que protegeix la platja de la Punta. Situats en un dels extrems dels espigons tindrem una excel·lent perspectiva per llegir textos de Pla i Sagarra.