La Casa Gran

Municipi:Portbou
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.427432, 3.158485

El conjunt d'habitatges edificats per RENFE a l'Avinguda de França i posats a disposició dels seus treballadors reben el nom de la Casa Gran per la seva encara imposant presencia urbanística. Actualment la majoria estan desocupats. Constitueix un enorme volum rectangular format per diversos habitatges coberts amb teulada, amb el carener paral·lel a la façana, i tancat a cadascun dels extrems amb dues cases amb les teulades en sentit oposat. Les obertures són d'arc rebaixat i estan remarcades amb maó vist. Aquest espai urbà va donar títol a la novel·la de Maria Mercè Roca de la qual en podem llegar un fragment.