Plaça de Sant Martí d'Empúries

Municipi:Escala
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.139850, 3.118100

El turó on està situada la vila actual, inicialment era un illot en què s'establí la primera factoria grega d'Empòrion, coneguda després com a Paleàpolis, establerta pels foceus procedents de Massàlia (Marsella) cap al 600 aC.  El nou assentament grec de la Neàpolis, cap al 550 aC i, posteriorment, el romà d'Emporiae, a partir del 218 aC, van desplaçar cap al sud el centre neuràlgic del comerç transmarí. L'entramat urbà actual està determinat per l'antiga ciutadella emmurallada, de planta poligonal. Presideix el conjunt l'església de Sant Martí, edificada el 1507. Aquest poble fou seu del bisbat d'Empúries durant un brevíssim període de temps (des dels segles V-VI fins al VIII) ja que després de la invasió sarraïna passà a dependre del bisbat de Girona i ja no es va tornar a recuperar com a seu, malgrat els intents posteriors dels comtes d'Empúries.

Al terra de davant de l'església s'hi veu una inscripció, moderna, on hi ha escrit, en grec, Àrtemis Efèsia. Se suposa que en aquesta zona més alta de l'illot hi hauria el temple dedicat a aquesta verge, deessa de la fertilitat. Una de les representacions habituals d'aquesta divinitat és amb una mena de vestit guarnit amb testicles de brau. Un text d'Antoni Puigverd i un frament d'Ànima de tramuntana, de Núria Esponellà ens poden servir de lectura davant l'església o a la Miranda de darrera amb un esplèndid panorama de golf de Roses.