Can Climent

Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.260162, 3.076307

La casa familiar de la branca materna de Carles Fages de Climent fou renovada a fons a la segona meitat del segle XIX per Enric de Climent i Casadevall i Enric de Climent i Vidal, rebesavi i avi respectivament de l'escriptor, que foren destacats cacics liberals. Per evocar la nissaga podem llegir al davant del casalici diversos fragments de Climent que els evoquen a vegades com a volterians i d'altres com a llibertins que passegen davant del poble amb amistançades i, també, un que remarca l'enemistat  amb un altre família noble de la vila, els Contreras que vivien a tocar.