Casa de Federico Correa

Municipi:Cadaqués
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.287841, 3.275705

L'expressió publica de la "revolta" d'un seguit de fills de la burgesia barcelonina de postguerra fou batejada com la Guache Divine per Joan de Sagarra i tingué durant els anys seixanta Cadaqués com a escenari i centre estiuenc dels seus esplais més o menys públics. Els dos líders de pintors, top-models, fotògrafs, artistes, escriptors, arquitectes... van ser Rosa Regàs i Federico Correa. Situats davant la casa que es reformà aquest darrer al número 10 del carrer de Guillem Bruguera, podem llegir un fragment de les memòries d'Oriol Bohigas que descriu com va vincular-se a l'ambient de la Gauche a Cadaqués i un altre de les de Rosa Regàs.