Oratori de son Orlandis

Municipi:Andratx
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.561143, 2.407999

Aquest oratori és una petita ermita situada en un antic molí fariner sobre el puig d'Orlandis entre Andratx i el Port d'Andratx. al seu peu hi ha la possessió de Son Orlandis, també coneguda com a castell de Son Orlandis. Aquesta possessió estava inclosa originàriament dins l'alqueria dita El Port, sense que en cap document consti que tingués nom àrab, denominació que conservaria entre els segles XIV-XVI. Aquesta possessió estava inclosa originàriament dins l'alqueria dita El Port, sense que en cap document consti que tingués nom àrab, denominació que conservaria entre els segles XIV-XVI. El 25 de gener de 1567 Jaume Flexas, fill de Pere Flexas, i la seva dona Antònia venien l'alqueria de La Torre a Pere Orlandis per 2900 lliures. A finals del segle XX fou restaurada totalment.

Baltasar Porcel es serví del topònim Orlandis per designar en diferents novel·les el poble d'Andratx i, fins i tot, la possessió de Sant telm, can Bolei. És per aquest motiu que proposem de llegir-hi un fragment d'Ulisses a alta mar, en el qual l'autor s'interroga sobre els seus orígens i la seva idiosincràcia.