Carrer de França de S'Arracó i Es Cós

Municipi:Andratx
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.578383, 2.392108

En la seva joventut, Porcel va viure les curses de cavalls que per la Festa Major de Sant Agustí se celebraven a S'Arracó. Degué ser tanta la impressió que li van causar que les immortalitzà en un dels capítols d'Els argonautes. Tot i que ell les situa al mig dels camps en l'espai denominat Es Cós, podem llegir-ne fragments en l'actual carretera de França on tal i com documenta la foto s'hi celebraven curses quan el sòl era de terra o bé en Es Cós del qual encara es conserva en bon estat el traçat.