Casa familiar del carrer Antoni Maura

Municipi:Andratx
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.575704, 2.420409

Baltasar Porcel va néixer al pis de sobre de la casa que els avis materns tenien al carrer Antoni Maura, número 47. Era una casa gran, de poble que tenia un estable on romania "una somera d'ulls grossos i tristos, ben negres." A la part posterior, hi havia un corral "per on corrien les gallines, que picaven el terra amb un cloqueig estúpid". També tenien una soll, on engreixaven "un porc negre i tou, amb unes orelles grosses que li queien damunt els ulls." Tres fragments extrets de la biografia parlada que va confegir Antoni Planas ens poden servir de lectura quan hi siguem al davant.