Son Esteve

Municipi:Andratx
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.565966, 2.421503

Aquesta possessió, que data de 1234 quan el bisbe de Barcelona la cedí a Joan Salvià, està situada al camí de cas Vidals, entre el nucli d'Andratx i el Port d'Andratx, per on passava en època medieval el camí reial de Palma a la Palomera (Sant Elm). També fou anomenada Espasera i és una de les possessions més ben conservades del terme d'Andratx i a on més s'ha sabut conjugar el respecte al patrimoni amb una activitat econòmica moderna. Aquesta possessió era l'eix central de l'extensa alqueria islàmica de Alcaniç, que significa "la posada". Comprenia, a més de Son Esteve, els rafals de Son Jofre de la Torre, Son Simó de la Costa, Son Xina, Son Prim, Son Armand i Andritxol. El 1520 l'adquirí Bartomeu Esteve, qui li donà el nom actual. A Son Esteve es posa de manifest el caràcter de fortalesa de les cases de possessió amb la imponent torre, l'element més destacat de tot el conjunt, que s'organitza a partir d'una clastra central, a l'entorn de la qual es distribueixen els edificis. Aquesta disposició respon a reformes i adaptacions dels segles XVIII i XIX.L'any 2000 Son Esteve veié mutilat part del seu territori per la construcció de la Variant Sud, una via d'accés que desviava el trànsit cap al Port d'Andratx, que xapà per la meitat les terres de la possessió.

Baltasar Porcel pensà en una possessió semblant quan a Cavalls cap la fosca s'imagina la dels Capovara, que passarà a mans dels Vadell un cop Onofre Vadell l'obtindrà després e fer desapareixa la nisaga Capovara en venjaça per la mort del seu para a moreria per defensar la vida d'Escolàstic Capovara presos pels barberiscs.