Antiga placeta del Pallol

Municipi:Vic
Comarca:Osona
Coordenades: 41.930180, 2.253828

Aquesta placeta que ocupava l'espai comprès entre el carrer de Riera, la casa Font-Bach (actual Viatges Alemany) i la casa Merinos (actual botiga de roba Slefer), quan encara no s'havia construït la casa Comella i, doncs, no estava obert el carrer Verdaguer. Pallol o graner era l'edifici on es guardava el forment i altres grans per al consum de la població o també el lloc on es feia el mercat de grans i llegums.  En aquest racó de la plaça hi havia la casa Rol, en el segon pis de la qual es va establir el Círcol Literari quan va abandonar l'antiga seu. La placeta durant un temps va acollir la font que estava al centre del Mercadal i al davant hi havia un dels fanals de Gaudí que es varen instal·lar a la ciutat. També tal i com documenta una de les fotos s'hi feien els corra-bous. Dos fragments de les memòries de Jaume Collell ens il·lustren sobre el lloc i les vivències que hi va viure.