Mirador del carrer del Pla

Comarca:Bages
Coordenades: 41.609238, 1.849461

El carrer del Pla forma part de l'Altra Banda en oposició a la Vila que és el nucli antic del poble. Aquest carrer es començà a formar a mitjan segle XIX quan s'establiren les primeres indústries tèxtils al peu del Llobregat. El nom es deu a que el propietari dels terrenys era en Pla. Situats al final del carrer davant del faristol que informa de la panoràmica de la muntanya podem llegir un popema d'Àngel Guimerà, de marcat to reivindicatiu i dos fragments de Baltasar Porcel dedicats a descriure el poble, la muntanya i tota la mitologia que de segles hi ha anat lligada.