Porta Reial

Coordenades: 41.380826, 1.082600

La porta d'entrada al monestir pròpiament dit està flanquejada per dues grans torres poligonals, defensades amb una barbacana oberta amb espitlleres. Va ser iniciada l'any 1369 i es va enllestir cap a la fi del segle. Es pot considerar com una de les mostres més notables de l'arquitectura militar gòtica de tota la corona d'Aragó i serví de model per construir les portes de Serrans i Quart de València. El portal és de mig punt, adovellat, amb una arquivolta. Està presidit pels escuts heràldics de Catalunya-Aragó i les armes de Pere el Cerimoniós. Al seu davant es escaient de llegir una crònica de la visita que hi féu Teordor Llorente (València, 1836-1911) i un sonet d'Alexandre Plana (Lleida, 1889-Banyuls, 1940).