Plaça Major

Municipi:Algemesí
Comarca:Ribera Alta
Coordenades: 39.188974, -0.436857

Algemesí fou fundada pels àrabs. El seu topònim és incert, tanmateix, Joan Coromines afirmava que venia d'un compost àrab que volia referir-se a una col·lectivitat: "la barriada de l'arsenal, de les barcasses" o "l'aplec o colla dels barquers, o treballadors en rais". Poblat amb cristians nous després de la conquesta de Jaume I, la primera vegada que el trobem citat és en el Llibre del Repartiment, en 1243. Va formar part del municipi d'Alzira, fins que el 1473 va obtenir la independència, reservant-se Alzira la jurisdicció criminal i mer imperi. El 1574, Felip II li concedí la segregació d'aquella convertint-lo en Universitat, després de pagar 8.000 ducats. En qualsevol punt de la plaça, podem llegir un text de Joan Fuster que sintetitza els trets de la població; un poema de to popular de Lluís Martínez Domínguez dedicat a la Muixeranga; una descripció detallada de la dansa de la mà de l'estudiós Josep Antoni Domingo Borràs i finalment, la visió més actual que ens donat Joan Garí.