Plaça de Barberà

Municipi:Badalona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.452475, 2.246448

Damunt el temple romà del segle I aC es va construiruna primera església romànica, documentada des del1012. Segurament, durant el segle XII aquesta primera capella degué ser substituïdaper un temple més gran, consagrat el 1112. L'edifici actual va ser edificatentre 1760 i 1762. Té una nau única i absis semicircular. El campanar es vaenllestir el 1779. La façana, neoclàssica, és posterior. Va ser executada perFrancesc Rogent el 1895. Tenint a la vista l'antic emplaçament de can Pinós ala dreta, podem llegir una anotació del dietari del baró de Maldà que fa referènciaa diferents aspectes del temple i un fragment de Betúlia, de Maria AurèliaCapmany, que es refereix als canvis produïts en la trama urbana badalonina ide Guardiet (Canet de Mar), dues poblacions que formaren part de la seva geografiavital abans i després de la Guerra Civil.