Atri de l'església dels Caputxins de Sarrià (Sarrià)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.393882, 2.120222

A partir del 1900, el convent dels caputxins de Sarrià es va convertir en seu de la cúria provincial, casa d'estudis i centre d'irradiació intel·lectual freqüentat per noucentistes il·lustres com Josep Carner, Carles Riba, Jaume Bofill i Mates, Francesc Pujols i Francesc Cambó, sobretot pel pes intel·lectual i espiritual de Miquel d'Esplugues, uns dels frares més destacats del cenobi en aquell moment de recuperació nacional. Un fragment de Joaquim Maria de Nadal documenta  l'esplèndida vista de Barcelona que es tenia del refetor estant i  prestigi que el convent tenia en la pràctica religiosa de la colònia barcelonina d'estiuejants.

El 1936, el convent fou incendiat i saquejat, però els veïns ajudaren a salvar una bona part de la biblioteca del pare Miquel d'Esplugues. És per aquesta raó que hi podem llegir un fragment de les memòries de Maurici Serrahima, que va participar en la comesa.