Miramar (Montjuïc)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.371197, 2.171978

Aquest mirador excel·lent sobre Barcelona és el lloc adequat per llegir diversos textos. Els dos primers, de Josep Gimeno i Navarro i Alexandre Plana, tracten del Montjuïc de la segona dècada del segle XX, ple de descampats i barraques, lloc d'esbarjo per a les classes populars: el poema de Gimeno-Navarro, amb els nens hospicians i amb un to entre líric delicat i de denúncia social; en canvi, el poema de Plana desgrana com, en diumenge, la muntanya es veu presa per públics populars ben diferents. Dos textos més completaran aquestes lectures: el primer, un fragment de Senyoria, de Jaume Cabré, hi situa un passeig de don Rafel i el seu gos Turc amb una descripció de la ciutat de com devia ser a finals del segle XVIII; el segon, extret de La gran novel·la sobre Barcelona de Sergi Pàmies, es refereix a una dona vella que hi puja rememorant que el seu home va ser afusellat al castell.