Porta d'entrada de la Facultat de Medicina. Hospital Clínic (Antiga Esquerra de l'Eixample)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.389809, 2.152687

Aquest hospital fou inaugurat el 1906 amb una capacitat per 400 pacients. Valentí Carulla, avi del cardiòleg Valentí Fuster, va impulsar i convèncer a les administracions per què invertissin recursos per a posar en marxa l'hospital. Del complex originari només se'n conserva relativament intacte el cos central de la façana del carrer de Casanova, formant un pòrtic columnat coronat per un frontó amb motius al·legòrics en relleu.

Als seu inici, la institució atenia gairebé en exclusiva a les classes més desafavorides, els metges no cobraven i les tasques d'infermeria requeien en monges. A pesar de les dificultats econòmiques, al Clínic, s'hi van establir alguns dels facultatius més prestigiosos de l'època, com August Pi i Sunyer, que als anys vint el converteix en un centre de recerca de primera línia, o el cirurgià Moisès Broggi, responsable de l'únic servei d'urgències hospitalari que existia durant la Guerra Civil.  Molt més endavant, hi destacaran metges com Josep Maria Gil i Vernet, que va realitzar el primer trasplantament de ronyó a Espanya el 1965; Ciril Rozman, artífex del primer trasplantament al·logènic de medul·la òssia al nostre país el 1976, o Laureano Fernández-Cruz, que hi va efectuar el 1983 el primer trasplantament de pàncrees.

Situats en la porta d'entrada de l'antiga Facultat de Medicina, que dóna al carrer Casanova, podem llegir dos fragments de les memòries de Moisès Broggi (Barcelona, 1908-2012) que rememoren les seves experiències professionals en aquest hospital abans de 1939.