La Maison Dorée (Dreta de l'Eixample)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.387105, 2.168421

La Maison Dorée va ser fundada a la cantonada Rivadeneira el 1903 pels germans Pompidor . Arran de l'Exposició de 1888, aquests restauradors francesos ja s'havien establert a la Plaça Reial. La segona Maison Dorée es va obrir el 1924 al xamfrà de la Ronda Universitat a càrrec de Joan Amills i Carné, propietari del Restaurant Catalu­nya, que estava al xamfrà de Bergara. Situats al davant on hi havia hagut el prestigiós restaurant podem servir-nos de dos textos, el primer de Joaquim Maria de Nadal i, el segon, de Sempronio (Barcelona, 1908- Sitges, 2006), que ens ajudaran a reviscolar l'ambient que s'hi vivia.