Termes romanes

Comarca:La Selva
Coordenades: 41.838205, 2.808356

Les termes romanes de Caldes van ser descobertes el 1902. Els edificis termals, construïts amb roca granítica local, van ser dos: el del Puig de les Ànimes i el del Turó de Sant Grau, separats un centenar de metres l'un de 1'altre. Sembla que van funcionar simultàniament i es van utilitzar, almenys, des del segle I al IV.

Les termes del Turo de Sant Grau aprofitaven les aigües de la font dels Bullidors. La piscina era el centre i el nucli de l'edifici. Era quadrada  amb 9,6 m. de cantó extern i una superfície total de 92 m2. A tres dels quatre cantons, hi ha 5 esgraons, que eren utilitzats per baixar la fondària d'un metre o per asseure's. A la part superior hi havia, com a mínim, dues galeries cobertes amb volta de canó, paral·leles, una compartimentada i l'altra no, que servirien per recollir, refredar i distribuir l'aigua termal. Tenint a la vista el conjunt de les termes podem llegir un text de Santiago Rusiñol sobre aquest tipus d'establiments i una valoració del conjunt patrimonial feta per Josep Pla.