Plaça de la Fira

Municipi:Cardona
Comarca:Bages
Coordenades: 41.913204, 1.681536

La plaça de la Fira fou, en els seus inicis, un àrea fora de les muralles medievals que acollia les fires que, a causa de les seves característiques, necessitaven un espai major del que es disposava al Mercadal. Emperò, el creixement de la vila, i la construcció de l'església de Sant Miquel el 1320, varen dotar aquest espai d'una nova centralitat dins el context urbà de Cardona. Cap a 1350, ja s'hi celebraven en aquest espai els Consells Generals. Així, amb el pas dels segles, la plaça de la Fira ha acabat convertint-se en la plaça major de la vila, centre de l'activitat pública amb la ubicació en el seu si d'espais com la casa de la Vila. Hermentera Fàbrega, en el poema que poposem de llegir-hi, descriu els elements més importants de la plaça i posa un èmfasi especial en el paisatge urbà i natural que, situats en el bell mig d'aquest espai, podem contemplar.