Portet de Catarroja

Municipi:Catarroja
Coordenades: 39.389795, -0.371751

La pesca a l'Albufera i als canals que hi porten (entre els quals el canal de Catarroja, on hi ha l'embarcador anomenat  portet de Catarroja) ja havia tingut importància a l'edat mitjana, a la qual remunta la comunitat de pescadors (la constitució actual data del 1865, any que l'Albufera passà a l'estat). Antiga alqueria islàmica, fou posseïda al s. XIV per la família Dalmau; aglutinà una comunitat de pescadors que adquirí importància quan s'hi establiren uns altres pescadors de la zona de l'Albufera, més pròxima a la mar, per tal d'evitar el perill de la pirateria berber. En desaparèixer aquest perill, el Palmar adquirí primacia com a nucli pescador.

A la fi del s. XVIII més de 450 famílies de Catarroja es dedicaven a pescar i a tallar joncs, canyís i boga; les espècies més freqüents són l'anguila, la carpa, el llobarro, la llíssera, la tenca i el barb. La indústria (molins arrossers, conserves, licors, preparació de fruites, a més de la tradicional fabricació d'escombres) s'ha desenvolupat darrerament, sobretot la fabricació de mobles, la d'embalatges de fusta, la del paper, la de gèneres de punt, les rajoleries i l'embotellament de vi.

Abans d'embarcar o mentre transitem pel canal que ens menarà a l'albufera podem llegir un text de Joan Fuster i un poema de Vicent Andrés Estellés que fan referència al lloc.