Assut de Xerta

Municipi:Xerta
Comarca:Baix Ebre
Coordenades: 40.922495, 0.490286

L'Assut de Xerta, que es troba a tres quilòmetres riu amunt de la vila de Xerta, és una presa construïda en diagonal de banda a banda del riu Ebre al llarg d'uns 375 metres. La seva funció és la de desviar l'aigua cap als canals de la Dreta i de l'Esquerra de l'Ebre.  Està situat entre els termes municipals de Xerta (al marge dret) i Tivenys (al marge esquerre). Es parla dels seus orígens romans, tanmateix,és a partir del 1440 quan se'n té notícia més certa: el primer assut va ser construït pels mestres tortosins Domingo Xies, Antoni Alcanyiç i Bernat Gual. L'objectiu era treure aigua de l'Ebre per dos canals. Això no s'aconseguí fins a quatre-cents anys després. Durant aquest temps l'Assut només serví per a moure uns molins fariners situats al costat de Xerta i al de Tivenys. Situats en l'àrea de descans que el domina, a mà dreta de la carretera que porta de Tortosa a Móra d'Ebre, podem llegir una fragment de la novel·la En Tomàs de Bajalta, de Pere Coromines (Barcelona, 1870-Buenos Aires, 1939) que narra un descens dels protagonistes pel riu i un altre de Visió de l'Ebre català, d'Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, 1907-Barcelona, 1995) que amplia informacions sobre l'assut i els canals de la dreta i de l'esquerra i que també es refereix al periple de Coromines.