Torres de Serrans

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.479218, -0.376014

La Porta de Serrans o Torres de Serrans era l'entrada nord a la muralla del segle XIV de la ciutat de València.  El nom de Serrans podria provenir del fet que estiguen en el camí que porta a la comarca dels Serrans o bé del fet que la majoria dels repobladors d'aquest barri de la ciutat en temps de Jaume I provenien de la zona de Terol, que d'alguna manera també eren "serrans" per als de la plana valenciana.

El monument està constituït per dues torres poligonals, subdividides al seu torn en tres plantes, unides per un cos central que alberga la porta pròpiament dita. L'ús de la forma poligonal (com la semicircular en el cas de la Porta de Quart) es degué a l'avantatge defensiu d'aquest tipus d'arestes front als cantons en angle recte que són més vulnerables als projectils. Entre els elements més originals de les Torres de Serrans destaca l'element decoratiu profusament usat per ornar el cos central d'estil gòtic flamíger. Situats al davant de la Porta ens podem servir d'un fragment autobiogràfic de Vicent Andrés Estellés i un altre de Joan Francesc Mira que pressuposa una arribada a la ciutat per aquesta accés.