Plaça Major

Municipi:Gandia
Comarca:Safor
Coordenades: 38.966741, -0.180320

Pels entorns de lloc que avui ocupa aquesta plaça degueren estar situades les cases senyorials de la família March i Martorell. Joanot Martorell, nascut a Gandia i autor de Tirant lo Blanc, escriví tot un seguit de lletres de batalla a tota ultrança, és a dir, a mort, a Joan de Monpalau, totes dues famílies de Gandia, perquè el darrer no va complir un compromís de matrimoni amb Damaita Martorell. Generalment aquestes lletres, datades a València, es penjaven en la plaça pública perquè fossin conegudes per tothom les disputes que s'hi establien.

Semblantment havia passat amb el compromís establert entre el poeta Ausiàs March i la família Martorell per a desposar Isabel Martorell, germana de Joanot. En aquest cas era l'hereu  Galceran qui escrivia al poeta exigint-li complir els seus deures en el tracte: "Mossèn puix la senyora mare vos ha donat los III mília florins de sa dot i mon germà mossèn Joanot, los vos ha assegurats, compliu vostre matrimoni, que a mi plau tot ço que les enyora ma mare i mossèn Joanot i na Isabel han fet e contractat amb vós".

Just en aquest punt de Gandia que veié passar els membres de les tres famílies és un bon lloc per llegir el fragment inicial de la primera lletra que Joanot Martorell adreçà a Joan de Monpalau. També ens pot servir de lectura en aquest indret el poema de Vicent Andrés Estellésen què magnifica el nom dels dos escriptors i el de Joan Roís de Corella; un fragment de la biografia que Josep Piera ha escrit sobre Ausiàs March i, encara, un paral·lelisme traçat per Ferran Garcia-Oliver en la vida de Martorell i March.