Carrer de l'Argenteria

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.383698, 2.180427

Conegut també com carrer de la Plateria. Uneix la Plaça de l'Àngel amb la de Santa Maria. Antigament fou conegut per altres diversos noms: Arenes (perquè ocupava l'arenal que duia a la platja; del mar (per estar fora muralla) i un cop acabada Santa Maria del Mar va adoptar el nom de l'església. Primitivament hi habitaven els jueus, hàbils argenters, que amb els segles s'anaren integrant a la ciutat intramurs. En qualsevol punt del carrer, però especialment en els arcs d'entrada dels carrers Rossic, Brossoll i Grunyí que donen accés al barri medieval podem llegir: una nota de dietari del Baró de Maldà que narra un robatori efectuat en aquest carrer; una prosa d'Emili Vilanova que minuciosament els costums dels joiers quan tanquen els obradors i el carrer perd brillantor; un poema de Jacint Verdaguer mig rondalla que explica l'habilitat del joier Orfila venent cabells d'or de la seva filla; i, finalment, la lletra d'un cuplet de Joan Misterio, pseudònim de Joan Casas i Vila, que canta la trobada amorosa de la protagonista amb una argentí de l'Argenteria.