Carrer de les Caputxes

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.383237, 2.181811

Aquest és un carrer escapçat, però el tros que en queda conserva amb la seva arquitectura d'arcs i balcons el caràcter que devia tenir a finals del segle XVIII, moment en què Jaume Cabré situa l'acció de Senyoria i, concretament el pis d'amor on don Rafel es troba amb l'Elvireta. Per aquest motiu podem llegir-hi un fragment clau per entendre el desenvolupament de l'acció.