Carrer de les Tàpies (Raval)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.376633, 2.171667

Fins ben entrada la postguerra franquista  les tres artèries principals del Barri Xinès eren  els carrers del Cid, del Migdia i de l'Arc d'en Cirès (més conegut com de Les Baralles) i dos satèl·lits: els carrers de les Tàpies i de Robadors. En el de les Tàpies, avui molt transformat i sense cap signe de la vida passada, s'hi van concentrat les prostitutes velles i les "pajilleres" que treballaven als cinemes. Eren famoses les del Diana, Colon, Monumental o Padró que, segons Vázquez Montalbán, eren les millors. El darrer escalafó era la Terra Negra, un vell magatzem de carbó abandonat al peu de Montjuïc, darrere les Tres Xemeneies, on de nit no volia entrar ni la policia. La lectura d'un text de Sebastià Guasch ens aproxima el pols d'un dels antres més degradats de la ciutat. Arribà un moment, reflectit en la novel·la La nit de les papallones, de Jordi Coca, que hi predominaren els travestís.