Museu Thermàlia: sala Picasso

Coordenades: 41.634384, 2.160958

Manolo Hugué i Pablo Picasso van travar una ferma amistat en els anys de jovenesa a la Barcelona del tombant del segle XIX al XX. Després, es van retrobar primer a París i, després, a Ceret (Vallespir), on Manolo s'hi instal·là i hi visqué molts anys abans de tornar a Caldes de Montbuí. D'aquesta relació en són prova les peces de ceràmica i dedicatòries en llibres que Picasso li va donar i que ara resten exposades a la sala que li és dedicada. Hi podem llegir dos fragments de Josep Pla (Palafrugell, 1897- Llofriu, 1981) en què Manolo manifesta opinions sobre una obra pròpia i la genialitat com a dibuixant de Picasso.