Castell

Comarca:Urgell
Coordenades: 41.626402, 1.010989

El castell de Bellpuig, esmentat ja el 1079, fou condicionat al segle XII com a residència permanent dels barons de Bellpuig; fou renovat a la fi de la guerra contra Joan II (1472) i s'hi feren obres de fortificació a la guerra de Successió (1708). Resta avui el cos baix de fàbrica de grans carreus escairats, coronats per finestrals grans i petits, de ritme altern irregular, amb reixa i flor de lis de forja. Sobre les grans i pesades voltes de pedra d'aquest cos baix als anys cinquanta hi construïren les escoles públiques. Situats a la plaça del davant podem llegir un breu text de Francesc Pascual que explica la funcionalitat actual.