Plaça de Pius XII

Municipi:Cervera
Comarca:Segarra
Coordenades: 41.669333, 1.274183

Les representacions de la Passió de Cervera es remunten al segle xv, i són documentades com les més antigues d'Europa. Era costum representar a l'església de Santa Maria de Cervera, de forma popular, un Misteri de la Passió. En una anotació al Llibre del Claver del Consell Municipal de l'any 1481, que es conserva a l'arxiu comarcal, es descriuen els sous pagats per construir el cadafal per representar el Misteri de la Passió del fill de Déu. En el text conservat, amb data de 1534, amb correccions marginals fetes durant els assajos, es recullen el nom dels actors, quasi tots sacerdots, que interpretaven fins i tot els personatges femenins. El concili de Trento (1545-1563) prohibí qualsevol acte no litúrgic a l'interior dels temples. En fer-se efectiva aquesta disposició conciliar, les representacions segueixen fent-se a l'exterior de l'església, concretament a la plaça de la Sebolleria, al costat del temple de Santa Maria. Els intèrprets ja no són els sacerdots, sinó la gent del poble. El dia 12 de març de 1967 s'estrenava l'obra al Gran Teatre de la Passió de Cervera, al seu temps amb un aforament de 2.200 espectadors. És on ara, cada any, s'hi fan les representacions de la Passió. Uns textos d'Agustí Duran i Sanpere que descriu la gènesi de l'espectacle, els manuscrits i els protagonistes, ens pot ser útil per llegir davant de l'actual Teatre de la Passió o a la plaça Pius xii amb la panoràmica de la Cervera antiga al davant.