Embarcador

Municipi:Vila-sana
Comarca:Pla d'Urgell
Coordenades: 41.678858, 0.945876

Abans de la dessecació el 1951, en contra de l'opinió popular, l'estany es va convertir en un centre de vida social, econòmica i cultural per als pobles del voltant. La caça hi era molt important, sobretot la d'anàtids. S'hi organitzaven caceres en les quals es podien abatre centenars d'ànecs i fotges en una sola jornada. Partint de Ca l'Aragonès i seguint una pista que voreja l'estany, passat el trencall que puja al mirador, trobarem un petit embarcador. És el punt adequat, tenint al davant la part central de l'estany, per llegir una crònica-narració de Carles Porta lligada a la tradició popular d'un fet luctuós que es va produir en aquestes aigües, quan uns caçadors urbanites no van respectar les regles bàsiques de la prudència amb l'arma carregada que duien.