Obiols i Llandrich, Víctor

Barcelona, 1960


No hi ha obres de l'autor