El paisatge mudava així com s'anava baixant...

Ibars i Ibars, Maria. Dénia

El paisatge mudava així com s'anava baixant...

Aixís emprengueren via pendent moltes hores per a arribar a Munts...

Bell - Lloc, Maria de. Sant Agustí de Lluçanès

Aixís emprengueren via pendent moltes hores per a arribar a Munts...

Museu d'Empúries

latitud: 42.134216
longitud: 3.112084

Municipi: Escala
Comarca: Alt Empordà

Museu d'Empúries

Es Cocons

latitud: 39.684020
longitud: 2.710256

Municipi: Bunyola
Comarca: Mallorca

Es Cocons

Cerimoniós, Pere el

Balaguer, 1319 - Barcelona, 1387

Cerimoniós, Pere el

Barceló i Cullerés, Joan

Menàrguens, 1955 - Barcelona, 1980

Barceló i Cullerés, Joan

1.143 autors, 9.365 textos inscrits en 4.776 indrets, 5 rutes, unes 1.873.000 paraules repartides per la nostra geografia