II Congrés Internacional de Geografies Literàries

http://geografiesliteraries.wordpress.com/programa/

 1. Pàgina d’inici amb presentació i benvinguda (fixe) + apartat dinàmic on hi apareguin les últimes notícies del congrés
 2. Organització
  1. Comitè científic
  2. Comitè organitzador
  3. Col·laboracions
 3. Programa
  1. Àrees temàtiques
  2. Dates i hores de les activitats
 4. Participació
  1. Ponències
  2. Comunicacions
  3. Pòsters
 5. Inscripció
  1. Preus
  2. Formulari d’inscripció
 6. Ubicació
 7. Allotjament
 8. Contacte