Costa i Paretas, Maria MercèNo hi ha obres de l'autor